sebastiaan jansen architectuur

web58web52web53web54web59web56web55web57

huizen voor cultuur, oosterhout

Het essentiële ontwerpvraagstuk van een cultureel centrum is het creëren van een meerwaarde die het samengaan van de verschillende culturele instellingen mogelijk maakt. Enerzijds bestaat deze meerwaarde uit de gemeenschappelijke voorzieningen, die de instellingen afzonderlijk niet ter beschikking zouden hebben.

Anderzijds ligt de meerwaarde op een gevoelsmatig niveau: het creëren van een herkenbaar beeld dat de collectieve betekenis van het Huis voor Cultuur voor Oosterhout weerspiegelt.

Om recht te doen aan de diversiteit van het programma en de wens om het gevraagde bouwvolume te geleden hebben wij het Huis voor Cultuur in meervoud opgevat. Ons concept is dan ook het beste te omschrijven als Huizen voor Cultuur.

Dit idee is uitgewerkt als huizen met verschillende daken die bemiddelen tussen de hoogte van het gevraagde programma en de hoogten van de stedenbouwkundige enveloppe. Het samenspel van deze daken leidt tot een kleinschalig beeld dat ook als geheel herkenbaar blijft. Met andere woorden een eenheid in verscheidenheid.
Het hart van de Huizen voor Cultuur vormt het foyerhuis, de culturele huiskamer van Oosterhout. Van hieruit worden alle onderdelen van het programma ontsloten. Hier is het daklandschap ook in de binnenruimte te ervaren. Wie het foyerhuis betreedt weet onmiddellijk dat de foyer aan Oosterhout toebehoort. Het is namelijk met een groot raam op de basiliek georiënteerd, het icoon van Oosterhout.