sebastiaan jansen architectuur

kinderdagverblijfkinderdagverblijfkinderdagverblijfkinderdagverblijf

kinderdagverblijf, delft

Doormiddel van kleine deelstudies heb ik inzichtelijk weten te maken hoe de openbare
ruimte en het gebouw met elkaar een harmonieus geheel vormen. De ruimtelijke elementen uit de omgeving zijn op een hybride wijze met het kinderdagverblijf vervlochten.
De positionering van het gebouw op deze plek, met deze vorm en de toevoeging van openbare ruimte zorgt voor een verbetering en intensivering van het sociale milieu. Alle leefmilieus uit deze wijk, zowel jong als oud, komen samen op deze sculptuur en wisselenervaringen uit.

In dit gebouw zocht ik naar een weerspiegeling van de dynamiek en de groei van het kind. Tevens wilde ik binnen deze vorm een ontdekkingsreis maken met de kinderen. De twee stijgende hellingbanen lopen evenwijdig aan elkaar naar boven en cirkelen om een kern heen. Ze manifesteren zich in een spiraalvormige groeiende hellingbaan. De vorm als verschijning heeft een aantal kenmerken die vergelijkbaar zijn met de groei en het gedrag van het kind. De vorm zoekt naar spanning en vraagt om beweging en aandacht.

Het dak is het verbindende element in het gebouw. Zowel in het exterieur als het interieur verbindt het dak met zijn continuïteit de ruimtes en elementen. Op drie plekken wordt de relatie tussen interieur en exterieur versterkt door de aangebrachte hellingbanen.
Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang bevinden zich op het hellende vlak onder het dak. Door op dit vlak verschillende partities te maken ontstaat op ieder plateau een eigen “wereldje” waar het kind nieuwe dingen kan ontdekken en met andere attributen kan spelen.
De twee hellingbanen worden geaccentueerd door de belijning die om het gebouw heen wikkelt en door de materialisering (aluminium). Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zullen zichtbaar zijn tussen deze twee lijnen. Hierdoor ontstaat een levendige gevel die zijn functie naar buiten toe uitademt.

In het interieur zijn een drietal kubussen in verschillende groottes, waarmee verschillende pedagogisch verantwoorde samenstellingen gemaakt kunnen worden. De blokjes zorgen voor een contrast met de bewegelijke hoofd vorm. De basisvorm die veelal in diagonalen een opwaartse beweging vertoond wordt door de interieurelementen versterkt. De interieur
elementen creëren momenten van rust.

De wand van de kern verzorgt meerdere functies in het gebouw. Een deel van deze schil zal uitgevoerd worden in een constructieve dubbele betonnen wand, waar zich ribben in bevinden. Tussen deze wanden en ribben ontstaan uistekende leidingkanalen waardoor o.a. lucht, water, elektra enz. vervoerd kunnen worden. Deze verstijfde dubbele wand kan grote momenten opnemen welke veroorzaakt worden door de vakwerkliggers die de twee hellingbanen dragen.

Door de vormgeving van het verdiepingshoge vakwerk ontstaat een architectonisch element dat de continuïteit van de ruimte versterkt.