sebastiaan jansen architectuur

Smakkelaarsveld000Smakkelaarsveld00Smakkelaarsveld001Smakkelaarsveld002Smakkelaarsveld003Smakkelaarsveld04Smakkelaarsveld05

smakkelaarsveld, utrecht

Locatie van contrasten
Een plek vol contrasten waarin alle elementen uiteindelijk samensmelten, zo kunnen we het Smakkelaarsveld beschouwen. Het is leesbaar in de geschiedenis, waarin kasteel Vredenburg diende ter onderdrukking van het volk. Later werd het eigenhandig afgebroken door het volk. De geschiedenis heeft zich herhaald als het gaat om het huidige Vredenburg, ware het in een andere context. Het is een plek van samenkomen en hedendaags vermaak geworden.
Hetzelfde kan gezegd worden over de geografische ligging van het Smakkelaarsveld.Waar het voorheen buiten de stadmuren praktisch in de waterloop lag, is het nu een plek midden in het centrum van Utrecht. Bruisend en levendig.
Contrasten zijn ook duidelijk zichtbaar in de architectuurstijlen, de hedendaagse (iconische) gebouwen vinden inpassing naast meerdere vormen van klassieke bouwkunst.
Zelfs in het logo van de gemeente Utrecht is het contrast voelbaar. De harde confrontatie tussen rood en wit vormt hier een duidelijk voorbeeld van.
Zoals we het Smakkelaarsveld nu aanschouwen is wederom een tegenstelling met hoe we het in de toekomst zullen ervaren. Nu is het een druk verkeersknooppunt, met velerlei fietsen. In de toekomst zal het een groene oase in de stad vormen, waarin het gebouw een belangrijke hoeksteen gaat vormen in het stedelijk weefsel van Utrecht.

De groep van drie
‘De groep van drie’ of ‘De Eendracht Van Het Land’ werd in 1949 te plaatse opgesteld. Het beeld is ontworpen door Gerrit Jan van der Veen. Iedere Utrechter moet deze drie kennen, maar lang niet ieder kent ze in detail.
Naast klassieke gratie straalt een zekere heroïek uit deze groep, een vertrouwen in de toekomst, ondanks de dreiging die in de jaren voor veertig over ons land hing. Onder-linge saamhorigheid ook: de man slaat de armen om de schouders van beide vrouwen naast hem. Zijn rechterhand houdt daarbij een zwaard of een stuk gereedschap vast, dat ook door de linker vrouw omklemd wordt, terwijl de rugfiguur rechts een hoorn in de hand heeft. Deze symboliek moge niet helemaal duidelijk zijn, er gaat niettemin van deze groep een opwekkende invloed uit.  (Samengesteld uit: Beelden in de stad Utrecht, door C.A. Schilp)

Analogie
Kijkend naar de vele contrasten vonden wij een analogie voor het gebouw in de vorm van de groep van drie.
Letterlijk vertaald zijn het de drie gebruikers, Syntrus Achmea, Jebber en VORM. Samen gaan ze een thuis vinden in het nieuwe gebouw.
In vorm vertaald zien we een mannelijk stoer volume aan de buitenzijde, robuust sterk en weerbaar. Aan de binnenzijde zien we de meer vrouwelijke vormen, weelderig rond en sierlijk. De drie entiteiten zijn samengesmolten, man en vrouw, ze zijn samen één.
Het gebouw opent zich naar het park, de ogenschijnlijk willekeurig weelderige vorm van het park ziet zich weerspiegeld in het binnengebied van het gebouw.

 

i.s.m. 
GROOSMAN PARTNERS ARCHITECTEN
VORM
JEBBER
SYNTRUS ACHMEA
ERIK STUIT