sebastiaan jansen architectuur

web61web60web62web63web64web65

sportcomplex, lisse

Het sportschoolcluster ligt als een wig in het plangebied. Deze wig wordt aan de noord- en zuidzijde ingeklemd door woonwijken. Aan de westzijde, op zijn smalste punt, grenst de wig aan de ontsluitingsweg, de Oranjelaan. Aan de oostzijde (aan de brede zijde) is uitzicht op de Ringvaart.
Aan de noordzijde van het Fioretticollege ligt het sportcomplex als een lange strip onder een groen golvend dak. Ter plaatse van het college is het complex op zijn laagste punt; het sportveld. Richting het oosten en westen loopt het complex (over de breedte van het sportveld) in hoogte op. Het Fioretticollege blijft als object/icoon vrij in de ruimte, terwijl beide massa’s toch een spannende dialoog met elkaar aangaan. Waar men ook staat, of het nou vanaf het water, de woonwijk of de ontsluitingsweg is, de compositie is altijd anders.
Aan de noordzijde wordt het bestaande water verbreed en komt een nieuw pad langs de Hollandse knotwilgen (dit leidt naar het kanocentrum). Aan de zuidzijde blijft als restruimte een groot sportschoolplein over. Hier is ruimte voor ontmoetingen, spel en interactie. De uitsnede van het Fioretticollege op begane grondniveau en de monumentale trap van het sportcomplex vormen bijzondere elementen op dit plein. Grote bomen zullen het plein sfeer en schaal geven.
Om de parkeerdruk weg te nemen en interactie op verschillende niveaus en verschillende programmaonderdelen te laten plaatsvinden is ervoor gekozen om functies te stapelen, Het parkeren wordt overbouwd door de verschillende sport- en woonfuncties.

Het gebouw heeft een open uitstraling naar de vier verschillende zijden toe. De meer introverte functies die geen daglicht vragen zijn zoveel mogelijk ingepakt met andere functies. Door het totale programma onder één golvend dak te plaatsen wordt het complex als een eenheid ervaren, terwijl de individuele functies toch duidelijk afleesbaar zijn. De gevelprofilering en materialisatie geven samen met het spel van open en dicht de subtiliteit in vormgeving die het plan nodig heeft in zijn relatie naar de aangrenzende percelen.
De plattegronden zijn helder en rationeel van opzet. De sportieve functies zijn rondom een centrale hal gelegen. Vanuit deze hal zijn alle functies rechtstreeks bereikbaar en ook visueel zichtbaar.
Door de verspringingen in het golvende daklandschap ontstaat een interessante ruimtelijke interieurkwaliteit en wordt daglicht diep het complex binnengehaald.
Kijken en bekeken worden, het spel van ontmoetingen en sociale interactie biedt met dit concept voor het sportcentrum voor Lisse nieuwe kansen.